Werken Archief
WIERDIJK hergebruikt landschap
continuïteit & verandering

DE VRAAG:
herstel provinciaal monument de Wierdijk
- herstel om verder verval te voorkomen
- herstel water kerende functie en inpassing project Wieringer randmeer

DE WIERDIJK
De Wierdijk is de manifestatie van eeuwen verandering en aanpassing aan de noden en eisen van de tijd.
Nu de vraag naar een oplossing voor de omstandigheden van deze tijd.
Hoe kan de dijk weer waterkerend worden én het unieke kenmerkende profiel behouden?
Voor het waterkerend maken van de dijk zullen delen van de dijk verstevigd en verbreed moeten worden.
Een vraag die op een antwoord wacht.

Maar:
De dijk is óók en vooral de uitkomst van eeuwen sociale dynamiek van het eiland Wieringen.
Het voorstel voor herstel van de Wierdijk heeft deze dynamiek als uitgangspunt.
We hebben een onderzoek gedaan naar de dijk , het eiland en de polders , om tot een methode voor ontwikkeling te
komen die voortkomt uit- en verbonden is met het eiland en de polder.

Ontwerp en methodiek als één entiteit.

 
 
 
 
 
   
  next page