Werken Archief
PLUG IN, Alkmaar 2009

PLUG IN, concept ontwikkeld in een ontwerpworkshop diagnostische ruimte in november 2008.
Een initiatief van Medisch Centrum Alkmaar en Kunst en Cultuur Noord Holland.

PLUG IN concept kan flexibel worden toegepast in bestaande situaties in ziekenhuis, bibliotheek, winkelcentrum, maar ook in woestijn, kas, loods, hangar.

Ontwerpmogelijkheden
Omgeving ervaarbaar maken, contact binnen - buiten, typologie van de omgeving in materialisering duurzaam, licht en akoestiek en geur en gevoel

Ervaarbaarheid omgeving
Natuurlijke elementen als uitgangspunt voor materialisatie modules: rietland, akkerbouw, heidelandschap, bosgebied, tuinbouw, duinlandschap.