Werken Archief
Atlas Overstad, Alkmaar, 2009

Atlas Overstad, Alkmaar
Cultural biography of Overstad Alkmaar Commissioned by: Kunst en Cultuur Noord-Holland (KCNH ) in Collaboration with Cultureel Erfgoed Noord-Holland (CENH ),Kunst en Cultuur Noord-Holland and Cultureel Erfgoed Noord-Holland

Atlas Overstad - culturele biografie
Maar wat is Overstad? Atlas Overstad brengt dat in kaart. Het is een culturele biografie waarin de eeuwen van verandering van het stedelijk landschap aan de noden en eisen van de tijd in beeld zijn gebracht. Naast een inventarisatie van historische fragmenten en de documentatie van een sociale geschiedenis, schetst het ook het proces van verandering, de dynamiek van de stedelijke cultuur van Alkmaar. Het in kaart brengen maakt ook het perspectief inzichtelijk. Voor archeologisch onderzoek naar de Romeinse tijd moet je door de lagen van de latere geschiedenis. Belanden deze lagen dan bij het afval? Wat zegt dat over onze manier van kijken? En wat is de betekenis van de levendigheid van de sociale geschiedenis? Bij een eerste bezoek toont het bedrijventerrein zich weerbarstig, de geschiedenis laat zich niet aan de buitenkant aflezen. Bij nadere verkenning ontstaat het inzicht dat het gebied zich laat lezen als een economische geschiedenis van de afgelopen decennia. Bijzonder is hoe de handwerksman, de industrie en de ‘retail’ hier naast elkaar bestaan. Het komt voort uit een proces dat vergelijkbaar is met de groei van het historische centrum. Een historisch beeld en ook een gebied dat nog steeds onderhevig is aan verandering. Het toont hoe veranderingen vorm krijgen vanuit een concrete behoefte. Ook dat is cultuur. De gebouwen, de geschiedenissen en ook de geuren van Overstad maken deel uit van de beleving van de burgers van Alkmaar. Overstad blijkt meerdere lagen en betekenissen te herbergen. Overstad Atlas schetst een beeld van deze stedelijke cultuur, van de identiteit van de stad Alkmaar. Deze historisch gegroeide identiteit kan een bijdrage leveren aan het denken over de toekomst van de stad.

Downlaod overstad digitaal (2.2mb)

 
 
 
 
 
 
 
   
  next page