Werken Archief
Oudeland Berkel Rodenrijs, 2005

Haalbaarheidsonderzoek, Oudeland Berkel Rodenrijs

We hebben voor de uitwerking gesproken met diverse partijen. Eerst hebben we met Theo Bentvelsen het plangebied nader bekeken om te zien hoe het aan zouden kunnen sluiten op de bestaande struktuur, we waren met name op zoek naar een mogelijkheid voor een pad dat de wal zou verbinden met een wandel- of fietsroute.

Vervolgens hebben we gesproken met Dirk Sijmons over de aanpak van een dergelijk plan. In dit gesprek werd ook duidelijk dat hij met zijn bureau H+N+S bezig is met een plan voor de groen-blauwe bufferzone grenzend aan het plangebied. Dat leek een zijlijn maar bleek later meer dan dat.

De heer van Wijck van het TCKI heeft de klei geanalyseerd en de proef-steentjes gebakken. Met praatmodellen van de oven en de dijk zijn met de heer de Wit van Movares over de mogelijkheden van de rails voor de rijdende oven gaan praten, en met de heer Segers van de Wienerberger groep hebben we tenslotte het bakken op locatie en de oven uitgewerkt

Visit the website www.gebakkenland.nl

 
 
 
 
   
 previous  

next page