Werken Archief
Teamwork, Almere 2009

Teamwork, Almere
Visie op de ontwikkeling van de Kustzone Almere Poort

Ketter & Co pleit er met zijn visie op de Kustzone voor om Almere zelf als eigen referentiekader te nemen. Het nieuwe stadsdeel kan worden geënt op de stad zelf. Hiervoor heeft Ketter & Co het idee ‘Almere’ op drie manieren ontleedt in de Cityscape Almere (2008), Atlas Almere (2008) en het Schetsboek Almere (2008).

Om een beeld te geven van wat Almere echt is, maakte Ketter & Co een Cityscape van de stad: een portret in foto’s, gebaseerd op de lijnen van het grid van de stadsplattegrond. Overal waar de noordzuid en oostwest assen elkaar op de kaart kruisen, fotografeerden zij de vier windrichtingen. Het is een objectieve dissectie van de stad. In plaats van het beeld zoals dat gepromoot wordt, of het vooroordeel, is te zien wat een stad echt is. Voor een tentoosntelling in Witte de With in 1999 ontleedde Irene Fortuyn op deze manier onder anderen Londen, Parijs en Rotterdam.

View the expo >>

View the cityscape >>

View the website >>