Werken Archief
WIERDIJK hergebruikt landschap
continuïteit & verandering

WIERDIJK ATLAS
dynamiek van de verandering

Onderzoek en ontwerp.
Wierdijk Atlas vormt de neerslag van het onderzoekend ontwerpen en biedt tegelijkertijd toegang tot de huidige cultuur.
Op diverse gebieden zuller er zich ontwikkelingen voordoen. Hoewel de aard van deze veranderingen tot nu toe
niet vastligt, is het wel van belang om een context te creëren waarin onderzoek, proces en innovatie kan worden
gedocumenteerd.
Verandering biedt de kans om met de handen in de aarde te wroeten, om te zien wat daarbij belicht dient te worden
en om te kijken wat in een toekomstige context geplaatst kan worden. Het in kaar t brengen van het gebied en de
veranderingen van het landschap.

Het in kaart brengen van:
Veranderingen van het landschap in het verleden (Aflsuitdijk, Polder, Ruilverkaveling)
Stoffering van het polderlandschap
Proces restauratie Wierdijk.
De sociale infra structuur van Wieringen.
Flora en fauna.

Bekijk het herbarium >>

Bekijk het portret boekje >>

 
 
 
 
 
 
   
 previous page   next page