Werken Archief
Atlas Overstad, Alkmaar, 2009

Cityscape Alkmaar 2009Atlas Overstad, Alkmaar
Cultural biography of Overstad Alkmaar Commissioned by: Kunst en Cultuur Noord-Holland (KCNH ) in Collaboration with Cultureel Erfgoed Noord-Holland (CENH ),Kunst en Cultuur Noord-Holland and Cultureel Erfgoed Noord-Holland

Cityscape Alkmaar 2009
Cityscape Alkmaar 2009 is een fotografisch portret van Alkmaar, gebaseerd op de stadsplattegrond en haar grenzen. Op ieder snijpunt van de x- en y-assen zijn foto’s gemaakt in de vier windrichtingen. De sociale beleving van Overstad is in kaart gebracht door middel van trefwoorden, die voortkomen uit interviews met bewoners, gebruikers en bezoekers van Overstad.

Overstad - nu
Overstad is onderdeel van de stedelijke cultuur van Alkmaar. Een inventarisatie is gemaakt van de huidige economische activitieten en van de texturen van Overstad.

Overstad - de toekomst
Een verandering vindt plaats, de toekomst krijgt nu gestalte: de urgentie komt naar voren in gesprekken, actuele vragen dagen uit tot nieuwe perspectieven en inzichten, die voor de ontwikkeling van Overstad kunnen worden ingezet. Atlas Overstad toont de historie, actualiteit en toekomst in samenhang. Met de onderzoekende blik, de aandacht en de verslaglegging als bijdrage aan de actuele dynamiek.

Downlaod overstad digitaal (2.2mb)

 
 
 
 
 
 
 
   
 previous page